Инфлацията в България е втората най-висока в Европейския съюз през август т.г., показват обобщените данни на Европейската статистическа агенция. През осмия месец от годината цените у нас са се повишили с цели 3,7 процента спрямо същия месец на миналата година. Пред нас е само Румъния с 4,7 процента.

През юли пък ситуацията е подобна - инфлацията у нас е достигнала 3,6 процента, а в Румъния - 4,3 процента. През август месечният темп на поскъпване е 0,3 процента.

Общата инфлация в еврозоната е 2 процента, докато през юли бе 2,1 процента. За целия Европейски съюз повишението е 2,1 процента през август, също с 0,1 пр. п. по-ниско, отколкото през предходния месец.

Най-ниска инфлация през осмия месец е отчетена в Дания (0,8%) и Ирландия и Гърция (0,9% в и двете). Естония и Унгария пък остават след нас с 3,5% и 3,4% съответно.

Най-голям принос за еврозоната има енергията (+0,87 пр. п.), последвана от услугите (+0,59 пр. п) и храната, алкохола и тютюна (+0,48 пр. п). Като се изключи енергията, в която влиза петролът и повишаващите му се цени, инфлацията в еврозоната е 1,3 процента.

Европейската централна банка се опитва да постигне повишаване на цените от близо до, но под 2 процента на годишна база. Очаква се в края на тази година институцията да прекрати изкупуването на облигации, а от следващата и да започне да повишава плавно лихвите.