Везни

 

Следобед ще получите повече шансове за уреждане на важен за вас въпрос. Може успешно да осъществите делови преговори, да установите нови контакти или да сключвате договори. Поставете в ред чувствата, мислите и постъпките си.