Дева

 

На работното място ще се наложи да помагате на колеги. Ще трябва да рискувате заради някои свои планове. Внимавайте за качеството на храната и лекарствата, срока им на годност, защото са възможни натравяния.