Стрелец

 

Голяма част от Стрелците днес ще се чувстват неуверени и всяко решение, дори и най-незначителното, да подлагат на куп колебания. Ще има обаче и ситуации, в които ще е нужна повече решителност.