Контакти

"Пресгрупа Утро" ЕООД
7000 Русе,
ул. "Константин Иречек" №6
Тел.: (082) 81 56 23
[email protected]
Управител:
Милена Дякова
Секретариат на издателството:
Тел.: (082) 81 56 26 
Факс: (082) 81 56 27

Главен редактор:
Младен Любенов
Тел.: (082) 81 56 23
Зам. главен редактор:
Жанета Чучуева
Тел.: (082) 81 56 24
Отговорен секретар:
Радослав Атанасов
Тел.: (082) 81 56 25
Реклама:
Тел.: (082) 81 56 23
Тел.: (082) 81 56 54 
[email protected]


Редакционен екип:
Общество:
Нели Пигулева:
Тел.: (082) 81 56 40
Бизнес:
Петър Гецов:
Тел.: (082) 81 56 29
Спорт:
Георги Христов:
Тел.: (082) 81 56 28
Репортери:
Виктория Иванова:
Тел.: (082) 81 56 31
Мариета Раденкова:
Тел.: (082) 81 56 33
Димитър Драганов:
Тел.: (082) 81 56 35
Фоторепортери:
Красимир Стоянов:
Тел.: (082) 81 56 55
Дизайн и производство:
Митко Андреев:
Тел.: (082) 81 56 54
Наталия Арабаджийска:
Тел.: (082) 81 56 55
Алкин Вейсал:
Тел.: (082) 81 56 25
Счетоводство:
Гинка Иванова:
Тел.: (082) 81 56 38

 
Форма за обратна връзка