Водолей

 

Ще поставите някои хора пред свършен факт и това ще ограничи техните възможности за действие. С това може да си спечелите тяхната неприязън. Проява на малко такт и деликатност могат да замажат положението.