Третият мост над Дунав да бъде построен между Русе и Гюргево - тази идея беше категорично подкрепена от евродепутата Ангел Джамбазки, който в петък разговаря по темата с областния управител Галин Григоров. Според Джамбазки това е абсолютно необходимо поради все по-нарастващата роля на трансевропейските транспортни коридори VII и IX, увеличения търговски обмен между България и Румъния и ежедневните километрични задръстванията в района Русе-Гюргево. В тази връзка предстои да бъде организиран форум, в който да участват евродепутати от България и Румъния, които също да подкрепят идеята. 
Възможностите за ново райониране на страната и предимствата на Русе като административен център бе друга тема на разговора между двамата. Беше обсъдено също повишаването на плавателността на река Дунав, тъй като това би довело до засилване важността на речните пристанища и по-специално това на Русе.