Безработните русенки с основно и по-ниско образование са почти поравно с търсещите препитание дами със средно образование. Регистрираните на борсата жени с по-висока степен на образование са наполовина на първите две групи. Това са данни, съобщени от Бюрото по труда в Русе по случай днешния Международен празник на жената. В цифри тази статистика изглежда така: от общо 1449 регистрирани жени в трудоспособна възраст 606 имат основно и по-ниско образование, 550 са със средно образование, а 313 са учили за бакалавър и магистър.
Най-голяма е групата на жените между 19 и 50 години - 837, в неблагоприятната позиция на над 50-годишните са 612 дами, които най-трудно си намират работа. Работа се търси и за 204 майки на деца до 3 години и 190 жени с увреждане.              У