След близо час бурни дебати общинските съветници приеха предложението на администрацията общинският буферен паркинг на бул. „България“, изграден с отпуснатите от държавата 3 млн. лева, да бъде предложен на търг за отдаване под наем. Определената от експерт-оценители начална цена от 15 090 лева без ДДС обаче бе увеличена на 18 000 лева.
Няколко съветници заявиха, че са били изненадани от това предложение, което според тях би следвало да се предхожда от дебат дали Общината да експлоатира сама този паркинг, или не. Елеонора Николова заяви, че обединяването на двата паркинга само за един ползвател е било заложено още на етап изготвяне на Подробен устройствен план и поиска да се създаде работна група, която да прецени как този паркинг да се използва най-добре в полза на Общината. Нещо, на което кметът Пенчо Милков и заместниците му се противопоставиха категорично. Те бяха подкрепени и от общински съветници, според които отлагането на решението би довело както до пропуснати ползи за Общината, така и до затормозяване на и без това тежкия трафик на камиони към Дунав мост.
Много спорове имаше и около началната цена за търга. По груби сметки на някои съветници такъв паркинг може да носи приходи от около 70 хил. лева на месец, но с приспадане на разходите за заплати и поддръжка печалбата съвсем няма да е толкова голяма. Искрен Веселинов предложи цената да се увеличи на 18 000 лева, Мариян Димитров поиска тя да е 30 хил. лева. 
В крайна сметка съветниците отхвърлиха предложенията на Елеонора Николова и Мариян Димитров и приеха това на Искрен Веселинов. А предложението на администрацията за провеждане на търг за отдаване на паркинга под наем на новата цена бе подкрепено от 36 общински съветници, 6 бяха против, а 7 се въздържаха.
Достъп до общинския паркинг за 75 камиона на практика има само през входа на големия тир паркинг в съседство, така че предстоящият търг изглежда с предизвестен победител. Ако се появи друг кандидат, той трябва разшири поне два пъти сега съществуващия тесен път до паркинга, да постави павилиони за охрана и контрол и най-вече да се разбере някак с „Тир паркинг Русе“ за това кои камиони на кой паркинг ще влизат и излизат. Нещо, което изглежда много малко вероятно.

Иван Белчев: Тир паркингът има потенциал
да бъде обслужван от Община Русе

Общинският тир паркинг има потенциал да бъде обслужван от Община Русе, заяви депутатът от ПП-ДБ Иван Белчев в писмо до медиите.
По негови изчисления 75-те места могат да носят 2875 лева приходи на ден или 86 250 лева на месец при разходи за персонал, поддръжка и т.н. около 10 000 лева месечно. Допълнително може да се дадат под наем търговски павилиони. Така според Белчев би се формирала около 77 000 лева печалба на месец. Сумите стават почти двойни, ако паркингът се специализира в приемането на автомобили превозващи опасни товари (АДР) и под температурен режим. Посочените суми са ориентировъчни, с ДДС и не претендират за точност, посочва депутатът.
„Предложението на кмета е общинския паркинг да се даде под наем за 18 000 лева на месец, което ще генерира печалба от 216 000 лева на година. Пропуснатите ползи биха били от над 1 милион лева“, казва още той.