През 2024 г. „Нелсен Чистота“ е санкционирана от Община Русе“ с 2000 лева. Фирмата е глобена само за пропуските в работата й през месец януари. За неизпълнение на договорните задължения изпълнителят получава санкция в размер на 2% от месечното възнаграждение, в което е констатирано неизпълнението.               

И за февруарските проблеми на фирмата може да има наложени санкции през март.
И в двата случая, както и в предишни сходни ситуации, фирмата разпространи едно типово прессъобщение: „НЕЛСЕН ЧИСТОТА“ ЕООД - Русе съобщава, че поради аварирала сметосъбираща техника, от днес, /сменя се датата - б.р./ сметосъбирането ще бъде нарушено в следните райони и квартали на града /следва изреждане - б.р./“. И на фона на камарите баклук около контейнерите 2000 лева глоба изглежда като ухапване от бълха.
Наложената санкция стана ясна от обясненията на зам.-кмета Димитър Недев, който на вчерашната сесия на Общинския съвет трябваше да отговаря на въпроси относно работата на фирмата в Русе, поставени от Мариян Димитров. Общинският съветник искаше да разбере дали „Нелсен Чистота“ разполага с необходимата техника плюс два резервни камиона, тъй като за по-малко от месец, на 10 януари 2024 г., на 7 февруари и на 8 февруари 2024 г., сметосъбиращата й техника се повреди фатално и бяха затрупани с битови отпадъци контейнерите и пространствата около тях в кварталите „Здравец“, „Здравец Изток“, „Родина 1“, „Родина 2“ и „Родина 3“, както и в централната градска част.
„Нелсен Чистота“ притежава необходимия брой специализирани автомобили за обслужване на съдовете за битови отпадъци, разположени на територията на град Русе. Община Русе няма инструменти, за да не допусне фирмата до бъдеща процедура за възлагане на услуга по сметосъбиране, тъй като в обществените поръчки могат да участват всички, които отговарят на предварително обявените условия“, каза Недев. Обяснението беше в отговор на въпроса ще бъде ли допусната фирмата до следваща обществена поръчка за поддържане на обществената хигиена в Русе.