Председателят на общинската комисия по култура и религиозни въпроси Орлин Дяков връща темата за обособяване на Алея на джаза в Русе. В деловодството на Общинския съвет е внесено негово питане по темата.
„През 2023 г. Общинският съвет взе решение за изграждане на Алея на джаза, на която да бъдат поставени възпоменателни знаци за легендарните джаз музиканти в града ни. Проектът на знаците е бил предоставен безплатно на общината, също така и мястото за разполагане е определено. Какви действия се извършват за изпълнение на това решение на общинският съвет и има ли поставени срокове за изпълнение на проекта“, пита съветникът от ГЕРБ.  
Той поставя още един въпрос - за определените с решение на ОбС нови таксиметрови стоянки в града, които още не са обозначени с нужните знаци. Това води до предпоставки таксиметровите шофьори да бъдат глобявани, посочва Дяков. Какви са причините за близо петмесечното забавяне, кога табелите ще бъдат поставени и кой ще отговаря за понесените щети от таксиметровите шофьори, пита Орлин Даков.