Над 20 млн. лева ще струват дейностите по предварително третиране на смесени битови отпадъци с тяхното сепариране, рециклиране, транспортиране и оползотворяване през следващите пет години. Това става ясно от обявената от Община Русе обществена поръчка за изпълнител на услугата на териториите на Русе, Ветово, Сливо поле и Тутракан. Оферти се приемат до 11 декември.
Третирането на битовите отпадъци ще струва малко над 4 млн. лева годишно, което е с 20 на сто повече отколкото се плащаше за тази дейност досега. През 2021 г. договор за 10 млн. за три години бе подписан с дъщерната на „Топлофикация Русе“ фирма „Д Консей“, която е и единствен кандидат за оператор на изграждащата се инсталация за анаеробно разграждане на битови отпадъци.
Услугата включва сортиране с цел отделяне на рециклируемите фракции на хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали, сепариране на битови отпадъци от организираното сметосъбиране на общините, инертни материали, предимно земна маса и пясък, третиране на битови отпадъци, с цел получаване на рециклируема и оползотворяема фракция, с което да се обезпечи нормалното екологосъобразно функциониране на Регионалното депо и отделяне на отпадъци с висока калоричност, подходящи за производството на твърди горива RDF. Като в условията е включено изискване тези модифицирани горива да се транспортират и оползотворяват извън територията на община Русе, Сливо поле, Тутракан и Ветово.