Над 2 милиона птици се отглеждат в 33 стопанства в областта. Това стана ясно по време на заседанието на областната епизоотична комисия, която беше свикана заради усложнената ситуация с птичия грип в страната - 7 възникнали огнища за двайсетина дни. В цялата страна са засегнати около 20% от стопанствата, в които се отглеждат кокошки носачки. Регионът е под потенциален риск и заради разпространяване на заразата в Румъния. Ситуацията в Гюргево е спокойна, най-близкото огнище е на около 70 километра от съседния румънски град. В частно стопанство са заболели 120 птици.
Според зам. областния управител Георги Георгиев, който води заседанието, обстановката в областта е спокойна, но по никакъв начин не трябва да се неглижират мерките за биосигурност в областта. За предотвратяване на зараза в областта се въвеждат серия мерки като недопускане излизането на птици извън дворовете, съхраняването на фуража в закрити помещения, проследяване на движението на птиците и незабавно информиране на официалния ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви птици, както и при завишена смъртност в стопанства с домашни птици.