Русенска област е на четвърто място по ниво на образованието в страната. Това показва анализ на Института за пазарна икономика /ИПИ/, част от ежегодното издание на „Регионални профили: показатели за развитие 2023“, което ще бъде представено през месец ноември. Класацията е направена на базата на осем индикатора в сферата на образованието и включва данни на областно ниво от Националния статистически институт, Министерството на образованието и науката, Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование и Института за пазарна икономика.
През 2023 г. начело на класацията в сферата на образованието е столицата, следвана от областите Варна и Смолян. И при трите области почти отсъстват деца, които не ходят на детска градина или училище, второгодниците са малко, студентите - много, а резултатите - добри. Първенците се допълват от традиционно силните в образованието области - Русе, Пловдив, Велико Търново, Благоевград, Габрово, Бургас.  
Русе е на пето място по среден успех от на Националното външно оценяване след VII клас по математика. Резултатът 35,6 точки от 100 възможни обаче е близък до средния в страната. Разликите между отделните области в оценките по математика са огромни и са резултат от съсредоточаването на качественото обучение по математика в много малък брой училища в страната. Обкновено там където има математическа гимназия като русенската, където все още образованието се държи на ниво.
Средният успех на държавния зрелостен изпит по „Български език и литература“ на русенските ученици е 3,82, което изглежда отчайващо, но по този показател Русе е на седмо място в страната. Единствените области, които тази година имат резултат над „Добър“ 4,00, са столицата (4,24) и Смолян (4,09). 
Разработваният от ИПИ Индекс за съответствието между професионалното образование и профила на икономиката показва, че обучението в специалности, които не се търсят на пазара на труда, продължава и почти половината ученици, придобили квалификация, няма да работят това, за което са учили. Между отделните области също има огромни разлики. С най-висок резултат е столицата - 67,3 т. (от максималните 100 т.), а с най-нисък - област Ловеч - 36,4 точки. По този показател Русе също заема сравнително висока позиция - четвърто място с 58,0 точки. В нашата област има най-голямо съвпадение в секторите на преработващата промишленост и на транспорта, където приемът в професионалното образование е висок, но и заетите с придобита професионална квалификация в тези сектори са сравнително много.