Плануван е основен ремонт за над един млн. лева на най-голямата детска градина в община Тунджа – в село Веселиново. За целта общинската администрация е кандидатствала за европейско финансиране по Програмата за развитие на селските райони, съобщи пред журналисти кметът на общината Георги Георгиев.
Проектът предвижда саниране на сградата, подмяна на старите дограми и цялостно подобряване на енергийната ефективност. Ще бъдат монтирани соларни панели и термопомпи. Целта е да се сведе до нулево потреблението на електроенергия. Планувани са и вътрешни ремонти, ново оборудване и обзавеждане в детската градина.
„Тази детска градина от години се нуждае от енергоефективна реконструкция. Там има много деца, така че кандидатстването на общината за европейско финансиране е изключително обосновано“, каза кметът Георгиев.