Четиригодишните деца ще подлежат на задължителна предучилищна подготовка. Това прие окончателно Народното събрание с промени в Закона за училищното и предучилищно образование.

Предучилищното образование за децата на 4-годишна възраст ще стане задължително най-късно до 2023 г. Обучението ще се осъществява в детските градини, а дотогава общините ще трябва да осигурят достатъчно места за деца на тази възраст.

Финансова компенсация ще се изплаща на родителите за децата, които не са приети в детска градина, решиха депутатите.

Регламентирано е и дистанционното обучение, което може да се използва при грипни епидемии или други непредвидени обстоятелства.

В закона е записано и че до 20% от часовете в иновативните училища да се провеждат в електронна среда.