„Според статистическите данни, 87% от контактите ни в социалната мрежа са и нашите колеги, и всичко, което публикуваме в личните си профили, а то се вижда от работодателите. Именно подобни публикации създават различни трудово-правни проблеми. Вече има случаи на уволнени работници, заради техни действия в социалната мрежа, като споделяне на работен фиш, коментар, който уронва престижа на работодател и др.” – съобщи в Добрич на форума от националната кампания на КНСБ „Арена работеща България” националният секретар на синдиката Тодор Капитанов.

Според него вече е назрял моментът за регулация и създаване на политики, които да определят поведението на работещите в социалните мрежи. Тези мерки трябва да повишат културата на общуване там, тъй като ктивността е най-голяма в рамките на работната седмица и то във времето между 13 ч. и 15 ч.

„Въпросът е много чувствителен, защото опира до личните свободи и гражданските свободи. КНСБ не може да си позволи да подеме кампания за въвеждането на какъвто и да е вид регулация или препоръки, без да обсъди в широк формат желанията на работещите. Затова за участие в срещите са поканени работещи и работодатели”- поясни той. Опитът от проведените до момента срещи показва, че работещите се обединяват около идеята за необходимост от подобни регулации, защото те са в тяхна полза, а формата на регулация, трябва да се определи в диалогов режим, а не да бъде предприета едностранно.

Причина за 50% от болничните листове, които се издават от лекарите, е синдромът бърнаут или т. нар. „прегаряне” на работното място. Това сочат данните на НСИ от 2019 г. – посочи още Капитанов. 30 % от причините за напускане на работа, също са породени от това, а загубите за бизнеса се изчисляват на 140 милиона лева. „ Друг проблем, причина за бърнаут, според работещите, е че не знаят точно какви са очакванията от тях на работното място. Длъжностните характеристики са така изработени, че да позволят назначаването на служителя на работа. Оттам нататък, той не може да се ориентира какви са неговите отговорности и какво трябва да прави. Именно това причинява голям стрес”- допълни Капитанов.

„КНСБ и КТ „Подкрепа” са инициирали подписка, която се разпространява в предприятията и има за цел да насочи вниманието на управляващите към несъответствия с международни документи, по които България е страна. Такова несъответствие се наблюдава с Директива за работното време на ЕС и с Конвенция номер 1 на Международната организация на труда за работното време, по отношение режима на сумираното отчитане на работното време и продължителността на работната седмица” - каза вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, който също присъства на форума. в Добрич.
„Нашият закон допуска 56-часова работна седмица, докато международните стандарти - неповече от 48 часа. Инспекцията по труда е констатирала безброй нарушения в това отношение” – добави Христов.