След като на 5 април вестник „Утро“ публикува новината, че след три препродажби „Левента“ става собственост на „Монбат“ срещу 5,4 млн. лв., информацията породи множество реакции от страна на акционерите във форума на Инвестор.бг. Масовите коментари бяха, че това е неизгодна сделка в ущърб на дребните вложители. След вдигналия се шум инвеститорският сайт публикува интервю с Даниела Пеева, директор за връзка с инвеститорите в „Монбат“ АД. Което отговаря на някои въпроси, но и повдига други. 
Сделката е осъществена по инициатива на „Приста ойл Холдинг“ ЕАД с цел гарантиране на приоритета по погасяването на задължения към „Монбат“ АД в размер на 23,2 млн. лв. Погасяването на тези задължения се очаква да стане за сметка на приходите на „Приста ойл Холдинг“ ЕАД, за което дружеството е поело договорен ангажимент, обяснява Пеева. 
Очакванията за увеличаване на приходите на „Приста ойл Холдинг“ ЕАД се базират на перспективите за възстановяване на експорта на дружеството към ключови клиенти от региона на Северна Африка и други пазари. Продажбата на „Левента“ ЕООД е осъществена за гарантиране на коректното изпълнение на така поетия ангажимент. С тази цел в договора е предвидена опция в полза на купувача „Монбат“ АД, която, ако бъде упражнена, ще задължи „Приста ойл Холдинг“ ЕАД да изкупи обратно дяловете на „Левента“ ЕООД. „Левента“ ЕООД формира приходи от дейността си основно от отдадените под наем недвижими имоти. С отчитане на обстоятелствата по-горе обаче, намеренията са „Монбат“ АД да не ги консолидира, а инвестицията да бъде конвертирана в парични средства във възможно най-кратък срок, уверява Даниела Пеева.
Директорът на „Връзки с инвеститорите“ на „Монбат“ подчертава, че членовете на Съвета на директорите на публичното дружество Атанас Бобоков, Пламен Бобоков, Петър Бозаджиев и Флориан Хют са били изключени от гласуването, тъй като са членове на Съвета на директорите на насрещната страна по сделката „Приста Ойл Холдинг“ ЕООД. Това е така, решението е подписано от останалите петима - Евелина Славчева, Николай Тренчев, Йордан Карабинов, Александър Чаушев и Стоян Сталев. Всички членове на борда обаче се избират от акционерите, а решаващите гласове там са на „Приста Ойл“. 
Пеева твърди пред Инвестор.бг, че протокол от заседанието на Съвета на директорите е предоставен на Комисията за финансов надзор. Но пропуска да обясни защо за тази сделка не е съобщено и на акционерите, нито пък как те без публикацията в „Утро“ биха разбрали за нея, за да настояват тази опция за обратна продажба да бъде използвана. Според договора, това може да стане в следващите две години, т.е. до 22 март 2021 г. За което обаче някой трябва да направи съответното предложение.
Всъщност, след новината на „Утро“ във форума на Инвестор.бг бе изнесена толкова информация, че както се оказа тази сделчица за 5,4 млн. лева е само капка в морето. Само преди година „Монбат“ пласира емисия облигации на борсата за 28 млн. евро, с които да се финансира експанзията на компанията. Но явно финансира и други неща. Както самата Даниела Пеева признава, 23,2 млн. лв. са предоставени на „Приста Ойл“. Има обаче и други, разкриха коментаторите в Инвестор.бг. В консолидирания отчет към 31 декември фигурират вземания за общо 66 млн. лева, предоставени на свързани лица. На „Левента“ ООД е даден аванс от 1,9 млн. лева. На Пламен Бобоков са предоставени 1,08 млн. лева. 
3,7 млн. лева от „Монбат“ е получил и неговият изпълнителен директор Атанас Бобоков. Който явно е изключително далновиден, след като още на 15 март се е подписал под решение на новия собственик за одобряване и приемане на нов учредителен акт на „Левента“ и вписване на променените обстоятелства в Агенцията по вписванията. А самата сделка е гласувана и подписана седмица по-късно - на 22 март, и то без участието на Бобокови.