Производителят на батерии и акумулатори „Монбат“ АД е поискал обратна продажба на дяловете на „Левента“ от „Приста Ойл Холдинг“, съобщиха от дружеството чрез сайта на Българска фондова борса.
Във връзка с разпоредбите на чл. 6.2. от сключения между „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД и „Монбат АД“ на 22 март 2019 г. договор за прехвърляне на дружествени дялове от капитала на „Левента“ ЕООД публичното дружество е упражнило уговорената в негова полза пут опция, изразяваща се в правото, но не и задължението, „Монбат“ АД да поиска обратна продажба на дяловете на „Левента“ ЕООД, се посочва в съобщението на компанията.
В резултат на упражненото право „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД се задължава да придобие 54% от капитала на „Левента“ ЕООД и да заплати тяхната равностойност в размер на 2 933 700 лева. Така останалите 46% от капитала на „Левента“ остават собственост на „Монбат“.
В същото време „Монбат“ е предявило писмено искане към „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за частично плащане на сумата по депозитите на стойност 1 955 800 лв. във връзка с допълнителното споразумение към договори за депозит, сключено на 1 февруари 2019 г. между „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД и „Монбат“ АД.
Пръв за сделката за неизглеждащата в добро финансово здраве винарна „Левента“ между „Приста Ойл“ и „Монбат“ съобщи „Утро“, новината бе подхваната от множество специализирани онлайн издания и предизвика множество гневни реакции в секциите им за коментари. Тогава бе отчетено, че в договора има клауза за обратно изкупуване, която сега е активирана.
Самата сделка стана факт, след като на 22 март Съветът на директорите на „Монбат“ АД  е приел решение дружеството да придобие чрез покупко-продажба 28 640 дяла от записания капитал на „Левента“ ЕООД на стойност 5,4 млн. лева.
Акциите на „Монбат“ поевтиняват с 18,9% за последната една година до цена от 6,650 лв. за акция. Разпределен е и брутен дивидент от 0,1923 лв. за акция.
Общото събрание на „Монбат“, което се проведе на 28 юни 2019 г., одобри разпределянето на дивидент в общ размер на 4 млн. лв. Размерът на дивидента за една акция бруто е 0,1026 лв., а за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0,0975 лв.