Мощният производител на акумулатори „Монбат“ е новият собственик на комплекс „Левента“, става ясно от вписаните на 1 април в Търговския регистър промени. Продавачът „Приста Ойл Холдинг“ ще получи от сделката 5,4 млн. лева. Договорът за покупко-продажба на „Левента“ ЕООД е подписан на 22 март. Предисторията обаче е интересна, тъй като в рамките само на три месеца дружеството сменя три пъти собственика си. И един от тях е „Проект Русе“, чиято собственост в „Арена Русе“ държавата изненадващо за широката публика реши да придобие в края на миналата година. Нещо, което все още не е факт, а причините може би се крият и в тези трансформации на капитала.
До тази година „Левента“ е ООД, в което по 50% държат Пламен и Атанас Бобокови. Ако се вярва на публикуваните до момента финансови отчети, дружеството не върви много добре. Загубата за 2017 г. е 410 хил. лева, а приходите възлизат на едва 332 хил. лева, макар уставният капитал да е сериозен - 2,964 млн. лева. 
В края на миналата година правителството реши да купи дял 51% в „Арена Русе“, като за целта капиталът на държавната компания „Национална спортна база“ бъде увеличен с 20 млн. лева. Подробностите останаха неизяснени  както цената на сделката, така и какво точно ще се купува - акциите на „Проект Русе“ в „Арена Русе“ или цялото дружество „Проект Русе“. Уставният капитал на „Арена Русе“ е 36 447 665 лева, 51% от които са 18,588 млн. лева, собственият капитал поради натрупаната до момента загуба е още по-малък. Ясно беше, че предстоят преговори между двете страни както по всяка търговска сделка.
На 23 януари тази година решението за увеличение на капитала на „Национална спортна база“ е вписано в Търговския регистър. И шест дни по-късно, на 29 януари, братя Бобокови продават дяловете си в „Левента“ на „Проект Русе“ АД - всеки по 1 432 000 лева за общо 2 864 000 лева. Защо се прави това може само да се предполага. Eдин от вариантите е, че собствениците на „Приста Ойл“ са опитали да пришият „Левента“ към спортната зала, така че вместо от един губещ актив да се отърват наведнъж от два. Ако изобщо е имало такава идея, тя изглежда е просъществувала доста кратко, тъй като само две седмици по-късно, на 13 февруари, „Проект Русе“ продава „Левента“ /вече ЕООД/, на „Приста Ойл Холдинг“. Цената е със 100 хил. лева отгоре или 2 964 000 лева. 
„Левента“ остава собственост на „Приста Ойл Холдинг“ малко повече от месец. На 22 март дружеството е продадено за трети път и то на почти двойно по-висока цена - 5,4 млн. лева. И докато предишните сделки са между свързани лица, при които цената всъщност не е от значение, последната не е такава. Макар че и двете фирми - продавач и купувач, са под контрола на братята Атанас и Пламен Бобокови, сделката не е точно вътрешна, защото „Монбат“ е публична компания, акциите й се търгуват на фондовата борса, към 25% от книжата са притежание на по-дребни акционери, а 15% са на Уникредит банк Австрия.
Решението да се закупят 28 640 дружествени дяла от капитала на „Левента“ ЕООД за 5,4 млн. лева е взето от Съвета на директорите на „Монбат“, като е спазено законовото изискване в гласуването да не участват членуващите и в борда на отсрещната страна Атанас Бобоков, Пламен Бобоков, Петър Бозаджиев и Флориан Хют. На практика гласуват само двама члена на борда - Евелина Славчева и Николай Тренчев. В протокола на събранието се казва, че сделката представлява само 1,92% от стойността на активите на „Монбат“ АД спрямо последния заверен годишен финансов отчет и по тази причина не е необходимо предварително овластително решение от общото събрание на акционерите.
Дребните притежатели на акции в „Монбат“ обаче едва ли ще са много доволни от новата придобивка на дружеството. Все пак, ако предприятието има едни излишни 5,4 млн. лева, може да ги раздаде в следващите месеци като дивидент, вместо да прави с тях инвестиции доста встрани от традиционния му бизнес. Покупката на „Левента“ не издържа на никакви инвестиционни стандарти - предприятието е губещо, приходите от 332 хил. лева са скромни на фона на цената от 5,4 млн. лева, собственият капитал е два пъти по-малък от стойността на сделката - 2,665 млн. лева. А в последния финансов отчет фигурират и задължения към финансови предприятия за над 3,2 млн. лева.