Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология. Целта е да се създаде по-благоприятна бизнес среда за лицата, които използват услугите на БИМ, чрез намаляване, премахване или диференциране на определени такси. 
Когато производителят или вносителят осигурява еталони и помощен персонал за собствена сметка, както и протоколи за изпитване на средства за измерване от акредитирана лаборатория или от национален метрологичен институт, размерът на таксата за изпитване може да бъде намален с 30 на сто.
За извършване на последващи проверки и метрологични експертизи на разходомери за газ, водомери и топломери, заинтересованите лица ще заплащат с 20% по-ниски такси.
Намалени са и таксите за предоставяне на официални справки от регистъра на одобрените типове средства за измерване и издаване на дубликат на удостоверение.
Отпадат таксите за издаване на свидетелство за одобрен тип устройство или система с фискална памет, за електронен касов апарат с фискална памет и за електронен таксиметров апарат с фискална памет.