Шест от седемте общински търговски дружества завършват 2016 с печалба, става ясно от годишните финансови отчети и докладите за дейността, които предстои да бъдат приети на днешната сесия. Със загуба от 35 147 лева приключа изтеклата година единствено Центърът за дентална медицина, като това се дължи на намалението на приходите от наеми и здравни услуги с около 75 000 лв. 
„Общински пазари“, което стопанисва 11 търговски обекта, отчита печалба от 304 000 лв., което е с 1000 лв. повече от 2015 г. Приходите, които идват основно от наеми на търговски площи и съоръжения, са с 22 000 лв. повече от предходната година в резултат на направените реконструкции на централния пазар, двата нови обекта на пазар „Чародейка“, оптимизацията на търговски площи, привлечените нови наематели и увеличения интерес на клиентите. Дружеството е внесло 287 000 лв. в общинската хазна, което е с 26 000 лв. повече в сравнение с 2015 г. През тази година „Общински пазари“ планира да продължи реконструкцията и модернизацията на централния пазар и в „Здравец изток“. 
На печалба през изминалата година са също „Диагностично-консултативен център 1“ - 16 000 лв., което е с 10 000 лв. повече спрямо 2015 г., „Медицински център 1“ - 4286 лв., Белодробната болница - 23 911, което е с 11 528 лева повече от предходната година. Намеренията на дружествата за тази година са да инвестират в материална база, медицинска апаратура и квалификация на персонала. Центърът за психично здраве приключва със счетоводна печалба от 1487 лв. Въпреки че има дейности, които не са финансирани по договор със здравното министерство, но са крайно необходими за предоставянето на качествени психиатрични грижи на пациентите, отчитат от дружеството. Счетоводният финансов резултат за 2016 г. на Комплексния онкологичен център е загуба от 14 25 лв., но след нейното преобразуване за данъчни цели данъчният финансов резултат е положителна величина от 12 640 лв. Дружеството е сравнително добре оборудвано с необходимата за дейността си техника, като през изминалата година са закупени машини и съоръжения за близо 300 000 лева.
Освен финансовите отчети на седемте дружества съветниците предстои да приемат и предложението общината да получи 117 135 лв. от печалбата на „Общински пазари“ до края на юни, а общинските лечебни заведения да не внасят дивидент.