8 български и 8 румънски древноримски крепости по долното течение на Дунав вече се сдобиват с виртуална идентичност и са на път да станат част от специален сайт. Това стана ясно вчера по време на семинар, отбелязващ работата на студенти от Русенския университет, които са се наели с дигитализацията на изображения и документи на крепостите. Вече заснемаме локации, монети, артефакти, гробници, предстои да дигитализираме дневници от археологически разкопки, информационни текстове, каза доц.Пламен Захариев от РУ. По проекта, по който университетът си партнира с историческите музеи в Русе и в Констанца, екипът разполага с уникална техника, която позволява да се постигне изключително добро качество на образите, обясни Захариев.