Ценни артефакти от времето на Древен Рим, които се намират в периметъра на два музея - русенския Исторически музей и Музея на националната история и археология в румънския град Констанца, ще бъдат дигитализирани и ще намерят своето място в съвременните средства за комуникация. С интерактивната визуализация се е наел екип с ръководител проф.Михаил Илиев от катедра „Телекомуникации“ в Русенския университет. РУ е водещ бенефициент на трансграничния проект, който е спечелил 494 928 евро, които ще бъдат разпределени между университета и партньорите от музеите в Русе и Констанца. 
Експерти по археология и музеология от двата града ще подберат списъка на 16-18 обекта от всичките над 400 по долното течение на Дунав. С дигитализацията ще се заемат експерти от РУ, които ще извършат заснемането и цифровизацията на древните терени и експонати. Заснемането ще бъде извършено и на земята, и от въздуха, обектите ще влязат в информационна база данни с текстове, снимки, видео клипове, 3D и въздушни модели, като заедно с това ще бъдат разработени WEB, Android и IOS базирани информационни платформи и мобилни приложения. Така класическите образци в музеите ще бъдат достъпни вече и виртуално, за да провокират интереса на повече туристи. 
Средствата по проекта ни дават възможност университетът да се снабди с уникална техника, която ще използваме и за други наши проекти, каза ректорът проф.Велизара Пенчева. Директорите на музеите в Русе и в Констанца Николай Ненов и Габриел Костуря изразиха надежда, че съвместната дейност в посока на дигитализация на историческото наследство ще продължи.