Язовирите в Николово и Образцов чифлик ще имат технически паспорт, става ясно от обявената обществена поръчка на общината за детайлното обследване на двата водоема. Ориентировъчната й стойност е 50 000 лева, а срокът за изпълнение не повече от 3 месеца. Ще се установи типът и състоянието на язоворните стени. Ще бъде установено актуалното състояние на водоемите, като наред с това ще бъдат заснети дефектите им и ще бъдат дадени препоръки за привеждането им в безопасно експлоатационно състояние.
Оферти ще се приемат до 8 април, а отварянето им ще е на 11 април.