Терен от 757 кв.м на улица „Шипка“ 45 получи община Русе с решение, гласувано на вчерашното заседание на Министерски съвет. Имотът е необходим за изграждането на новото кръгово кръстовище на „Чипровци“ и „Шипка“ по проект „Техническа помощ в подкрепа на община Русе за програмен период 2014-2020“ по оперативна програма „Регионално развитие“. 
Кръговото обаче попада върху имот на „Шипка“ 45, който е частна държавна собственост и в който има ведомствена двуетажна сграда с площ от 169 кв.м. Затова още през септември с решение на общинския съвет общината поиска да придобие безвъзмездно собствеността на държавния имот, който бе предоставен за управление на Областно пътно управление-Русе. 
По проекта е предвидено да се изгради и пешеходна зона по улица „Чипровци“, да се благоустроят околните пространства, както и да се изградят модерни спортни съоръжения и фитнес площадки на открито.