Дъщерните фирми увеличават печалбата на „Спарки“ за деветмесечие с 58 000 лева, показва консолидирaният отчет на русенското дружество, оповестен в понеделник. Положителният финансов резултат за първите шест месеца на годината се увеличава на 513 000 лева. За същия период на миналата година групата на „Спарки“ отчете загуба от над 1 млн. лева.
В консолидирания отчет на „Спарки“ влизат и резултатите на дъщерните фирми „ЦПО Спарки“, „Еко Спарк“, „Сигма плюс“ и „И.З.Русе“. Тяхното участие в последните години е скромно, като финансовите показатели се определят от компанията-майка. Консолидираните приходи за деветмесечието възлизат на 18,258 милиона лева.
Както „Утро“ писа, за пръв път от 2008 г. насам „Спарки“ отчита счетоводни печалби. Машиностроителната фирма влоши рязко финансовото си състояние с началото на кризата. След като през 2008 г. дружеството завърши с 3,5 млн. лева печалба, през 2009 г. то отчете 11 млн. лева загуба и оттогава работи на минус - 7 млн. лева загуба за 2010 г., 3,9 млн. за 2011 г. и 1,76 млн. за 2012 г. Броят на заетите във фирмата падна от над 800 през 2008 на почти 300 през 2009 г., а в последните две години плавно се увеличи до над 500 души.
През пролетта русенската машиностроителна фирма успя да разсрочи за пореден път многомилионни задължения към две банки. Кредитите от над 18 млн. лева обаче продължават да тежат върху компанията, а над 17 млн. от тях са краткосрочни и трябва да бъдат изплатени в рамките на 12 месеца (ако не бъде договорено ново разсрочване).