„Спарки“ зъвършва на печалба второ поредно тримесечие, става ясно от предварителния финансов отчет на дружеството. За периода юли-септември положителният резултат е 175 хиляди лева, а с натрупване от началото на годината възлиза на 455 хил. лева. Продажбите на машиностроителната фирма нарастват с около 800 хил. лева в сравнение с деветте месеца на 2012 г. и достигат 18,2 млн. лева.
„Спарки“ върви на печалба за пръв път от 2008 г. насам. Положителен бе резултатът за шестмесечието и на няколкото му дъщерни фирми. За първото тримесечие цялата група бе на минус със 1,78 млн. лева, които обаче успя да компенсира само за три месеца.
„Спарки“ влоши рязко финансовото си състояние с началото на кризата у нас. След като през 2008 г. дружеството отчете 3,5 млн. лева печалба, през 2009 г. то завърши с 11 млн. лева загуба и оттогава работи на минус - 7 млн. лева загуба за 2010 г., 3,9 млн. за 2011 г. и 1,76 млн. за 2012 г. Броят на заетите във фирмата падна от над 800 през 2008 на почти 300 през 2009 г., а в последните две години плавно се увеличи до над 500 души.
През април русенската машиностроителна фирма успя да разсрочи за пореден път многомилионни задължения към две банки. Кредитите от над 18 млн. лева продължават обаче да тежат върху компанията, а над 17 млн. от тях са краткосрочни и трябва да бъдат изплатени в рамките на 12 месеца (ако не бъде договорено ново разсрочване). За деветте месеца на годината „Спарки“ е платило 703 хил. лева за лихви.