Дъщерните на „Спарки“ дружества не допринасят съществено за подобряване на финансовите резултати на „Спарки“ и приносът им към общите приходи остава скромен. Това показва консолидираният отчет на групата към 30 септември. В него освен приходите и разходите на компанията-майка са отчетени и тези на „Еко Спарк“ ЕООД, „Сигма плюс“ ЕООД и „И.З. Русе“ ЕООД. По настояване на кредитора - Българска банка за развитие, преди година бе ликвидирано „ЦПО Спарки“, извършващо дейност като център за професионално обучение.
За деветмесечието групата отчита загуба от 562 хил. лева при -584 хил. в индивидуалния отчет. Приходите са в размер на 17,4 млн. лева, което е с над 1 млн. лева по-малко отколкото за същия период на миналата година. Общите задължения са в размер на 30,4 млн. лева и почти 11 млн. от тях трябва да се платят в следващите 12 месеца. 
Финансовото състояние на „Спарки“ е на критични нива вече почти десетилетие, но от няколко години основен кредитор на „Спарки“ е Българската банка за развитие /ББР/, която непрекъснато разсрочва кредитите му и дори му дава нови. Наскоро банката отправи странен апел към всички други кредитори (основно доставчици, към които има неизпълнени задължения) да проявят повече търпение и отстъпчивост, като се въздържат от прекратяване на договорните взаимоотношения или принудително изпълнение. Едновременно с това съобщи, че води преговори с потенциални инвеститори, които да закупят „Спарки“ - Русе и свързаното с него предприятие „Спарки Елтос“, което е в още по-тежко финансово състояние.