Петър ГЕЦОВ
Приходите на „Параходство Българско речно плаване“ от превозна дейност намаляват с над една трета спрямо миналогодишните, но превозвачът отчита минимални печалби благодарение на финансови операции. Това става ясно от междинния отчет на дружеството за третото тримесечие на годината, изпратен до фондовата борса.
Към 30 септември приходите от собствена дейност на БРП намаляват от 13,3 млн. лева към същата дата на 2017 г. до 8,7 млн. лева. Отчетени са обаче и други финансови приходи в размер на 1,72 млн. лева. В резултат параходството излиза на малък плюс - печалбата към края на тримесечието е 188 хил. лева при само 40 хил. лева за същия период на миналата година.
Превозвачът продължава да допълва намаляващите приходи от извършени товарни превози с финансови операции и след 30 септември. Както „Утро“ писа, миналия месец БРП обяви продажбата на 3600 дяла от капитала на дъщерното си дружество  „Порт Пристис“ на „Балкантурс“ ЕООД - Русе. Цената на сделката не бе съобщена. В притежание на БРП останаха 1900 дяла /19%/, а „Балкантурс“ получи мажоритарен дял от 51%.
По същия начин през миналата година БРП успя да завърши на печалба благодарение на извършената продажба на 430 000 броя поименни налични акции от капитала на „Маяк КМ“ АД. От сделката бяха получени 4,3 млн. лева.