Дъщерни фирми добавят 3 млн. приходи и близо 700 хил. лева печалба на „Параходство БРП“, става ясно от консолидирания отчет на дружеството за първото полугодие на 2018 г., подаден до фондовата борса. Речният ни превозвач отчете преди месец продажби за 5,1 млн. и символични 86 хил. лева печалба. Цялата група обаче е на плюс със 768 хил. лева. 
В консолидирания си отчет БРП включва притежаваните 100% от „Интерлихтер Словакия“, „Блу Сий Хорайзън“ /Република Сейшел/ и „Порт Инвест“. Компанията е собственик на 51% от акциите в „Маяк-КМ“ и 55% в „Порт Пристис“.
Параходството притежава още 50% от правата на глас и собствения капитал на „Варнафери“ ООД, извършващо фериботни превози до Русия и 41% от „Ви Ти Си“ /Варна/. Последното участие се оказва много ценно за БРП, защото му носи редовни дивиденти. През миналата година са получени 335 хил. лева. 
Общите приходи на групата от собствена дейност намаляват от 9,6 млн. лева за шестмесечието на 2017 г. до 8,1 млн. тази година или с 1,5 млн. лева. Параходството обаче отново отчита финансови приходи от 1,72 млн. лева, чийто източник не е изяснен. По същия начин миналата година бяха отчетени 4,3 млн. лева допълнителни приходи от операции с финансови инструменти, за които впоследствие се оказа, че са от продажбата на 43% от дела на дружеството в „Маяк-КМ“ /Нови пазар/.