Класирането на участниците в поръчката за строителен надзор на ВиК-мрежата в кварталите Средна кула и Долапите е извършено от некомпетентна комисия. Това е становището на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, която отмени тяхната оценка и реши, че трябва да се назначи нов екип от експерти, които да класират подалите оферти фирми.
Както „Утро“ писа, за победител в поръчката е обявено обединение „Ен Ар Ц Русе“. В него влизат хасковската фирма „Ен Ар Консулт“ ЕООД и русенската „Про консулт СК“ ООД. Атакуването на класирането бе подето от друго обединение „Бомбов Консулт - Русенска строителна борса“, в което участват варненската „Бомбов консулт“ ЕООД и „Русенска строителна борса“ ООД.
Антимонополният орган намира за основателно твърдението на жалпободателите, че в комисията, която е оценявала офертите на фирмите, са назначени хора, които нямат професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на поръчката. Според КЗК единственият експерт е оценил техническите предложения на участниците по коренно различен начин от останалите трима. Самите те пък са поставили оценките си по абсолютно идентичен начин. Освен това само компетентният специалист е открил не един пропуск по офертата на спечелилото обединение.
Това, че поръчката за надзора е върната на фаза сформиране на нова комисия, няма да окаже влияние върху основната поръчка за проектиране и строителство на ВиК-мрежата, категоричен е кметът Пламен Стоилов. Макар че и тя се обжалва в антимонополната комисия, реализирането й не е стопирано. Според Стоилов е нормално надзор на апетитната стойност от 900 000 лева да бъде обжалван.
Решението на КЗК може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Освен отмененото класиране, общината е наказана да плати 1700 лева разноски по производството.