Обществената поръчка за проектирането и строежа на ВиК мрежата в Средна кула и Долапите се озова в комисията за защита на конкуренцията. Освен това жалби валят и срещу избора на изпълнител на строителния надзор на мащабния проект. Пращането на двете поръчки в антимонополния орган не е изненадващо, тъй като са доста апетитни - общата сума по тях е над 41 милиона лева. 
Победител в поръчката за проектирането и строежа на ВиК мрежата е консорциумът „Хидро Русе“, който включва четири фирми. Това са „Ренгсол“ ЕООД, познатата „ВТ Инженеринг“ ООД, „Хидрострой“ АД и посоченият като подизпълнител „Доми 97“ ООД. На второ място е класирано другото обединение от русенски фирми „Средна кула 2013“, в което участват популярната „Крис груп“ ЕООД, „Каро трейдинг“ ООД, „Коев-СД“ ООД и „Екологични технологии и системи“ ООД. Консорциум „ВиК - Русе - 2013“ с регистрация в София пък е поставен на трето място. В него са обединени три фирми - „Главболгарстрой“ АД, „Геострой“ ООД и „Реко-инженеринг“ ЕООД.
Други три консорциума пък са отстранени от солидната поръчка, основно заради липсващи документи. Първият е софийският „Конструкшън дизайн“, в който влизат „Райкомерс конструкшън“ ЕАД и „Ар си дизайн“ ЕООД. Отстранено е и столичното обединение „Довеждаща инфраструктура Русе 2013“, в което съвместно са участвали „Понсстройинженеринг“ ЕАД и „Старс“ ЕООД. От борбата е изваден и шуменският „Хидроинженеринг“, в който са се обединили фирмите „Автомагистрали Черно море“ АД и „Хидросвят“ ООД. 
Изборът на победителя „Хидро Русе“ е атакуван пред комисията от класираните на второ и трето място обединения „Средна Кула 2013“ и „ВиК - Русе - 2013“, както и от отстранените консорциуми „Довеждаща инфраструктура Русе 2013“ и „Хидроинженеринг“.
Поръчката за надзор е спечелена от обединение „Ен ар-Русе“, което се оспорва от обединение „Бомбов Консулт - Русенска строителна борса“. Освен тези две групи от дружества, за поръчката са кандидатствали още трима участника. Това са „Консултантска инженерна група“ ООД, „Трансконсулт-БГ“ ООД и обединение „Инфрам 2/НТСС“.