Вандалското унищожаване на информационните табели в Средновековния град Червен, за което беше съобщено на 21 февруари, стигна до Народното събрание.
В рамките на парламентарния контрол депутатът от ПП-ДБ Иван Белчев задава въпрос на министъра на културата Кръстьо Кръстев какви мерки предвижда Министерството на културата за по-добра защита на историческите и културни обекти от актове на вандализъм. Конкретно предложение е на такива места да се изградят системи за видеонаблюдение.