Русе ще бъде домакин на първата по рода си Академия по предприемачество в земеделието в България, стана ясно от проведен разговор между заместник областния управител Георги Георгиев и представители на Българо-румънската търговско-промишлена палата /БРТПП/.
От 26 до 29 март млади предприемачи и стартъпи от сектора ще имат възможност да участват в безплатни лекции и семинари и да разработят свой бизнес план. Домакин ще бъде Русенският университет. Най-иновативни проекти от всяко издание ще получат финансова награда до 5000 лева.
След Русе инициативата ще се проведе още във Варна, Бургас и Пловдив. Тя се реализира по инициатива на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа /ЦНСССКЦИЕ/ в партньорство с множество университети, Националната служба за съвети в земеделието и др.
Желаещите да се включат в Академията трябва да попълнят една от двете форми за кандидатстване - за физически или юридически лица. Те могат да се намерят на следните уеб адреси: https://show.forms.app/apaccceec/academy-bg-individual и https://show.forms.app/apaccceec/academy-bg-individual-1.
Всички подробности за инициативата може да намерите тук: https://china2ceec.org/academy2024/.