Работна група от общински съветници ще анализира възможностите и ще направи предложение за изменение и допълнение на Наредба 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе. След дълги дебати предложението на групата общински съветници от  „Възраждане“ учениците от 14 до 19 г. да пътуват безплатно в автобусите и тролейбусите на „Общински транспорт Русе“ бе отхвърлено, тъй като според администрацията и повечето съветници такава разпоредба би била незаконосъобразна. Посочено бе, че все още някои линии от градския транспорт се обслужват от частни превозвачи. И няма как Общинският съвет да приеме наредба, която се отнася само за един превозвач, а за другите - не. Това може да стане след като „Общински транспорт Русе“ поеме всички линии от градския транспорт.
Прието бе предложението на Искрен Веселинов работна група от общински съветници и представители на администрацията да подготви по-комплексно предложение, което да включва подпомагане не само на затруднени материално ученици, но и на пенсионери.