Цената на топлоенергията за битовите клиенти на дружеството да остане 105,57 лв./МВтч без ДДС и след 1 юли предлага на Комисията по енергийно и водно регулиране „Топлофикация Русе“. За стопанските клиенти също не се иска увеличение - в разчетите си дружеството залага на действащата в момента цена от 133,25 лв./МВтч.
Днес изтича срокът, в който енергийните дружества трябва да внесат своите предложения за следващия ценови период в Комисията за енергийно и водно регулиране.                 

И досегашната практика показва, че тази първоначална оферта на дружеството ще бъде променена от енергийния регулатор, който има трудната задача да балансира интересите на всички участници в системата. В последните години „Топлофикация Русе“ неизменно предлага по-ниски за бита и бизнеса в града, които да се компенсират с по-висока преференциална цена на произведената по високоефективен начин електроенергия. Комисията за енергийно и водно регулиране обаче коригира числата в точно обратната посока. 
Ситуацията беше абсолютно същата и през миналата година. „Топлофикация Русе“ предлагаше да се запазят действащите цени. Регулаторът обаче ги увеличи, като за битовите абонати повишението беше символично - с 9 стотинки за мегават. Повече поскъпна парата за промишлените клиенти на дружеството - от 120,09 на 133,25 лв./МВтч.
За поредна година „Енерго-Про“ не посочва конкретни числа за бъдещите цени на тока. Според предварителните заявки нощната тарифа ще отпадне от 1 юли. Заради огромното количество работещи фотоволтаици токът вече е по-евтин в светлата част на денонощието.