В Средно училище “Васил Левски” в Дулово бе проведен мини майсторки клас на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН), съобщиха за БТА от училището. Лектори бяха ученици, преминали Международен мастър клас на ЦЕРН.
В проявата взеха участие ученици от учители и ученици от Силистра, Тутракан, Дулово и Главиница. Tе имаха възможност да се запознаят с работата на физиците в ЦЕРН, с Големия адронен ускорител и елементарните частици. Участниците извършиха измервания с данни от CMS детектора на елементарни частици.
Осъществена беше видеовръзка с българския инженер от ЦЕРН Зорница Захариева и учените проф. дфзн Леандър Литов, доц. д-р Румяна Хаджийска и гл. ас. д-р Мариана Шопова. Те отговаряха на въпроси на участниците и обсъдиха получените резултати от измерванията, направени от учениците.
Оказа се, че учениците са се справили отлично и са успели да открият множество елементарни частици - мезони, Z-бозони, както и Хигс бозон, наричан още “божията частица”.