80-ти рожден ден отпразнува вчера доц. д-р инж. Марко Тодоров - едно от аристократичните лица на науката и обществения живот в Русе.
Доц. Марко Марков Тодоров е роден на 26 февруари 1944 година в Мюнхен. Завършва Математическа гимназия „Баба Тонка“ в Русе през 1961 година и университета в Росток, Германия. Защитава аспирантура в университета в Магдебург, Германия и специализира в Института по съпротивление на материалите във Виена, Австрия.
Академичната му кариера започва през 1969 година  във ВИММЕСС-Русе, където става асистент по програмиране и компютри.
От 1982 година е доцент по математика.
През 1993 година е избран за ректор, но шест месеца по-късно приема предложението да стане министър на образованието и науката. Завръща се в Русенския университет през 1995 година, а от 1997 година е директор на Центъра за информационно и компютърно обслужване. От 2003 до 2007 година отново е избран за ректор. Тогава се създават факултет „Кинезитерапия“, центровете за дистанционно и продължаващо обучение, за кариерно развитие, за международно сътрудничество, Българо-Румънският Интеруниверситетски Европа център /БРИЕ/. Пълният му ректорски мандат минава под мотото „Морал, законност, професионализъм“.
Марко Тодоров е сред основателите на СДС, председател на местната структура в Русе. Народен представител от листата на СДС в 7-то Велико Народно събрание.