Изявление за ефекта от инсталацията за изгаряне на медицински отпадъци в Гюргево, за каквато има подадено инвестиционно намерение, направи депутатът от ПП-ДБ Иван Белчев. Въпреки протестите и в Русе, и в Гюргево, подкрепени от местните власти в двата града, инвестиционното намерение продължава да е актуално. Ето какво разпространи Иван Белчев до медиите и илюстрира думите си с карта, на която за посочени зоните, в които според розата на ветровете потенциално ще се усещат миризмите от инсинератора.

Реших да използвам данните за розата на ветровете и да я поставя на картата.
При потенциално замърсяване на въздуха от работата на инсинератора в Гюргево, най-засегнати биха били Мартен и Сандрово, последвани от източните квартали на Русе. Централните райони, въпреки че се намират най-близо до локацията на инсинератора, но заради рядко изявените ветрове в тази посока, биха били най-пощадени.
Какви замърсявания на атмосферния въздух ще има при очаквани концентрации на изхода на комина на инсинератора на азотен диоксид 28 мг/м3, въглероден оксид 37,5 мг/м3 и други замърсители, не можем да кажем с точност.
На какво ще мирише при изгарянето на медицински опасни и неопасни отпадъци, както и отпадъци с животински произход, инвеститорите не могат да споделят, защото това не е част от инвестиционния проект. А на какво ще мирише, когато съхраняват до 48 часа неопасния медицински отпадък на тяхната площадка? Ще разберем всички ние, ако намерението им стане реалност.
Моля, запознайте се с документацията в сайта на МОСВ и дайте вашето становище. Можете да дадете вашето мнение или да се подпишете до 23 ноември в Центъра за информационно обслужване в сградата на Община Русе, в Центъра за комплексно административно обслужване в бл. 4 в кв. „Дружба“ 3, в Билетния център на бул. „Скобелев“ 45 и в сградата на дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. „Котовск“ 2.
Аз вече го направих. Дадох своето отрицателно становище за инвестиционното намерение за инсинератора в Гюргево.               У