Подмяната на осветлението в „Дружба“ и „Чародейка“, която бе възложена на русенската фирма „Ел“, може да започне в най-скоро време, тъй като отхвърлил жалба на отхвърления конкурент ДЗЗД „ВИО А“. В близките дни ще бъде подписан договора с изпълнителя и замяната на осветителните тела с енергостяващи ще започне.
Обществената поръчка за подмяна на осветлението в в „Дружба“ и „Чародейка“ е на стойност 1,18 млн. лева с ДДС. Комисията на Община Русе отстрани от участие ДЗЗД „ВИО А“ и избра за изпълнител „Ел“ ЕООД. Отстранената фирма обжалва това решение в Комисията за защита на конкуренцията, която отмени избора за незаконосъонразен и върна преписката за ново разглеждане. Това решение се обжалва от Община Русе във Върховния административен съд. 
Преди да излезе с решението си по казуса обаче КЗК допусна предварително изпълнение на обществената поръчка, като прие аргументите на Общината, че проектът е от критично значение за обществото и гражданите на Русе. Това решение на антимонополната комисия също бе обжалвано във ВАС, но жалбата е отхвърлена.
Така подмяната на осветлението в „Дружба“ и „Чародейка“ може да започне въпреки заплахата от парични санкции. Ако и ВАС реши на последна инстанция, че отстраняването на ДЗЗД „ВИО А“ е било неправилно, КЗК може да наложи на Община Русе санкция в размер от 5 до 10 на сто от стойността на сключения договор. 
Подмяната на осветителни тела с енергоспестяващи ще обхване кварталите „Дружба“ 1, 2 и 3, „Чародейка-Север“ и „Чародейка  Юг“. Поръчката включва 2799 осветители, монтирани на 2581 стълба за улично осветление по бул. „Хр.Ботев“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „Васил Левски“, бул.“Липник“ , бул „Тутракан“, ул. „Плиска“, „Доростол“. Конвенционалните натриеви лампи с мощност от 50 до 250 W без индивидуална компенсация на реактивните товари ще бъдат заменени със светодиодни осветители с адекватна оптична система, степен на защита и клас по електробезопасност, енергоефективни светлинни източници и пусково-регулиращи апарати, които да са защитени от вандалски прояви.