Д-р Ивелин Васков звършва Английската гимназия в Русе. Учи медицина в Тракийски университет в Стара Загора, придобива специалност „Образна диагностика“ през 2020 г., специализирал е в Австрия. От 2015 година е част от екипа на Университетска болница „Канев“, а от тази година е началник на отделение „Образна диагностика“. Д-р Васков има профил в Супердок, където можете да се запишете за компютърна томография на белия дроб.

- Д-р Васков, какво представлява идиопатичната белодробна фиброза?
- Белодробната фиброза е рядко заболяване, което причинява нарушение на белодробната тъкан, което от своя страна затруднява дишането. При него се наблюдава уплътняване на алвеолите, които са фини мембарнки и пропускат кислорода до кръвта. Това води до намаляване на кислородното съдържание в кръвта, от което страдат всички органи и тъкани, и в крайна сметка заболяването прогресира. За съжаление, в много случаи не се открива причината за това заболяване и заради това то се нарича  идиопатична белодробна фиброза (ИБФ). 
- Кои са  рисковите групи?
- Това е рядко заболяване, среща се основно при по-възрастни пациенти и е по-често при мъжете.
Най-честите и инвалидизиращи симптоми са кашлица и задух, които влияят неблагоприятно върху качеството на живот на пациентите
Етиологията на идиопатичната белодробна фиброза е неизвестна, но епидемиологичните данни показват, че редица рискови фактори оказват влияние: напреднала възраст, мъжки пол, тютюнопушене, гастроезофагеален рефлукс, както и някои фактори свързани с околната среда – отглеждане на птици или животни, растителен/животински прах, метален прах. В България честотота на това заболяване на 100 000 души е приблизително 367 човека, като определени проучвания в САЩ показват, че се предвижда нараствана от заболеваемостта от идиопатична белодробна фиброза в интервала на следващите 20-30 години.
- Какви са симптомите и към какъв специалист трябва да се обърнат пациентите?
- Както споменахме, най-честите симптоми на идиопатичната белодробна фиброза са задух при физическо усилие и суха дразнеща кашлица, а по-често
симптомите могат да наподобяват тези при сърдечно заболяване, емфизем, бронхит, астма или ХОББ
Извънбелодробните симптоми са редки. Това прави пътят на пациента с идиопатична белодробна фиброза труден и включва различни специалисти и нужда от мултидисциплинарен подход. Ролята на семейният лекар за скъсяване времето за диагностика е важна, тъй като той познава индивидуалните характеристики на всеки пациент и може да го насочи към пулмолог. От голямо значение за ранното откриване на заболяването е провеждане на високоразделителна компютърна томография (КТ), която да насочи специалиста към мисълта за тази диагноза.
- Споменахме, че това е рядко заболяване, заради нелесната диагностика. В такъв случай как се диагностицира?
 - За прецизиране на диагностичния процес като „златен стандарт“ са приети образните методи на изследване. Поради неспецифичните симптоми (задух, слабост при физическо усилие, кашлица)
обикновено диагностиката се забавя във времето между 1.5-2.5 години
Компютърната томография с висока резолюция (КТВР/HRCT) е ключов инструмент при диагностицирането на идиопатичната белодробна фиброза. Тя предоставя детайлно образно изследване, което открива фини структурни промени в белия дроб, като позволява разрези на белия дроб до 0,6 мм. В Университетска болница „Канев“ сме оборудвани с последно поколение компютърни томографи. Най-важното е, че нашите пациенти могат да разчитат не само на технологиите, но и на експертизата на висококвалифицираните ни специалисти, които да интерпретират получените данни, за да разпознават образните критерии за това заболяване. Това е от изключителна важност, защото при идиопатичната белодробна фиброза ранното и точно поставяне на диагнозата са ключови за забавяне на прогресията на заболяването, което от своя страна е от решаващо значение за запазване на функцията на белия дроб.
- Има ли лечение при тази диагноза?
- При наличие на необходимия модел на поражение на паренхима на белия дроб и поставяне на необходимата компютър-томографска диагноза, пациентът може да бъде насочен към специализирана комисия за диагностика на заболяването. Такива комисии има към университетските болници във Варна, Плевен, София, Пловдив. При потвърждаване на диагнозата след провеждане на функционални изследвания, изключване на други диагнози и мултидисциплинарна дискусия, комисията може да издаде протокол за
антифибротична терапия, каквато е налице у нас и се реимбурсира изцяло от НЗОК и не е обходимо финансово участие от пациента
Ролята на тази терапия е да забави прогресията на заболяването, тъй като то няма дефинитивно лечение. Не на последно място е мотивацията на пациента и близките за лечение. 
- Университетска болница „Канев“ е част от съвместен проект за ранна диагностика на идиопатична белодробна фиброза.
- Да, в Университетска болница „Канев“ сме горди да сме един от малкото медицински центрове в България и единственият в Русе, който участва в тази спонсоркса инициатива. Пациентите, които са предварително преценени и препоръчани за скенер от пулмолози като д-р Дочева и д-р Евгениев, могат да получат ваучер за безплатна процедура. Нашата основна цел е да подпомагаме онези, които имат критична нужда от този диагностичен инструмент, но нямат финансовите средства за това. С тази програма се стремим да гарантираме висококачествена медицинска помощ за всеки наш пациент, без да се взема под внимание неговото финансово положение.

Силвия ДИМИТРОВА