Богата програма с безплатни занимания за старозагорските деца и младежи - „Ваканция 2023“, организира Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Стара Загора. Това съобщават на официалната фейсбук страница на комисията.
Децата ще имат възможност да участват в 14 разнообразни инициативи, сред които „Заедно за свят без насилие“- интерактивни игри и рисунки на асфалт, „Полицаи на четири лапи“- демонстрации в питомник за служебни кучета, „Отговорни в беда“- демонстрации по първа долекарска помощ и други.
Началото на „Ваканция 2023“ ще бъде дадено на 22 юни от 10:00 до 12:30 часа, а заниманията ще има до 22 юли.
Възможностите за ползотворно запълване на ваканционните дни се предоставят за четиринадесета поредна година, като този път са обединени от посланието ,,По-отговорни и щастливи заедно”. Ваканционните дейности включват още викторини, състезание с велосипед, спорт, пикник за деца и родители, посочват още организаторите.