С близо 1,5 милиона лева е намалена стартовата цена за имотите на фалиралата „Дунавска коприна“, става ясно от обявлението на синдика Иво Траянов. Поредният опит за осребряване активите на някогашната тъкачница е насрочен за 2 април.
Имотите на някогашният гигант включват 39  производствени, складови и административни сгради. Ако има кандидати, наддаването ще започне от 5 810 880 лв. лв., представляващи 80% от пазарната стойност 7 263 600 лв. Началната цена е почти наполовина на онези 10,7 млн. лева, които се искаха през миналата година.
Теренът и сградите продължават да се продават като едно цяло и купувачът ще трябва да купи всичките 39 сгради или нищо. След последното оценяване ликвидационната им стойност е определена на 6 098 880 лв.
„Дунавска коприна“ е в несъстоятелност вече три години. През това време синдикът погасява някои от задълженията на предприятието с постъпленията от отдадените под наем сгради. Както споделиха бивши служители на фалиралата тъкачница, голяма част от неизплатените им заплати са изчистени. Тези задължения обаче са разпределени в различни сметки, така че чакането продължава.
Общите задължения на Коприната са към 9 млн. лева. От тях около 6 млн. лева са към държавата, която е привилегирован кредитор. За останалите кредитори ще остане нещо, ако имотите все пак се продадат и то за сума, надхвърляща дължимото към НАП. „Дунавска коприна“ има и търговски задължения към други фирми.