Повечето българи очевидно са пекли агнетата на пещ или на чеверме след като Електроенергийният системен оператор отчете рекордно ниски товари в системата в последните два дни.

В 05,00 часа на 5 май 2013 г. е отчетен най-ниският досега товар по оперативни данни в Електроенергийната система на страната от 2000 мегавата, а в 15,00 часа на съшия ден товарът в системата е бил 2200 мегавата. Това съобщиха от Електроенергийния системен оператор.

На 5 май са изнесени 120 мегавата, а производството на електроенергия 2750 мегавата. Въпреки ниските товари, в неделя не са налагани ограничения на производството на зелена електрическа енергия.

Последният най-нисък товар в системата е бил отчетен на 28 април в 05.00 часа сутринта – 2440 мегавата. Точните данни за товарите през почивните дни ще станат ясни на 7 май, следобед, след като в централното диспечерски управление се получат данните за производство от възобновяеми източници в мрежа 20 kV от трите ЕРП-та.

Заради ниските товари в потреблението на електроенергия в страната през почивните дни, с изключение на 5 май, на минимален товар са работели всички топлофикационни и заводски централи с комбиниран цикъл на производство.

Във връзка с невъзможността за поддържане на баланса между производство и потребление в енергийната система ще бъде ограничена максималната работна мощност с 40% за производители на електрическа енергия от ФвЕЦ и ВяЕЦ на 6 май от 10 до 17 часа за всички производители присъединени към преносната и разпределителни мрежи.

Предприетите мерки се прилагат с цел осигуряване на баланса между потребление и производство и необходимата степен на сигурност, съгласно правилата за работа в синхронна зона в континентална Европа.