12 български университета и два руски - от Москва и Тула, са изпратили 8 професори, 20 доценти и асистенти и 10 докторанти за участие в Осмата научна конференция, организирана от Регионална библиотека „Любен Каравелов“. В нея участват и учени от 5 института на Българската академия на науките. 
Форумът започна своята работа с представяне на докладите по темата „Проблемите в глобалния свят и новите решения“. Конференцията е посветена на 110-ата годишнина от рождението в Русе на поета, преводач, белетрист и дипломат Стефан Гечев. Поздравления и пожелания за успешна работа поднесоха зам.областният управител Синан Хебибов и зам.-кметът Енчо Енчев.