Поетесата Мануела Симеонова е новият председател има дружеството на русенските писатели. Тя сменя на поста досегашната председателка Иглика Пеева, поетеса, драматург, театрал. Мануела Симеонова работи като експерт в Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища“, има издадени 4 стихосбирки, в момента подготвя нова книга. 
Дружеството на писателите в Русе е създадено през 70-те години на миналия век като регионална структура на Съюза на българските писатели, управляващ единствен и напълно централизирано литературния живот и издателската дейност в страната в социалистическата държава. В последните десетилетия дружеството е самостоятелно сдружение с около двадесет членуващи, което носи името на уникалния селски литературен вестник „Светлоструй“, издаван в село Щръклево.