Определена е работна група от експерти от общинска администрация, която трябва да разработи правила за реда и условията, при които ще се отпуска финансова помощ за новородено дете на територията на община Русе. За целта ще се направят промени в наредбата за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на общината. Това обаче ще стане възможно от идната година, за да се изготвят необходимите анализи и финансови разчети. 
Във време, в което децата рязко намаляват, трябва да се обединим и да подпомогнем семействата, каза зам.-кметът Енчо Енчев, като подчерта, че в следващия бюджет на общината ще има сума за подпомагане на младите семейства с новородено дете. 
Във връзка с предстоящите промени в Наредба 21 той посочи, че през 2019 година община Русе е издала 1911 акта за раждане. Децата, родени в Русе с настоящ адрес в община Русе, са 919, а тези с постоянен и настоящ са 854. 
Според справка от дирекция „Социално подпомагане“-Русе за 2019 родителите на 547 бебета са получили еднократна помощ за първо дете от 250 лева. Отпуснатите помощи за второ дете са в размер на 600 лева, като такива са получили 487 семейства. За трето дете помощта е в размер на 300 лева, като тя е отпусната на родителите на 31 бебета. 
ГЕРБ-Русе предлага на всяко новородено да се дават по 150-200 лева, като родителите да отговарят на определени критерии, сред които средно образование, платени данъци, уседналост. По техните анализи тази еднократна помощ ще обхване между 600 и 700 деца.
От националния младежки комитет на ВМРО също имат изготвена програма за отпускане на еднократна финансова помощ за родено дете, като предложението им е тази година това да бъде въведено експериментално, а догодина семействата да се подпомагат със сериозни суми.  
Тази година да го направим експериментално, да видим как ще реагира обществото, какви суми ще се изискват от бюджета на общината, а догодина да се започне със сериозни суми и те да са стимул за хората да изберат община Русе за своето съществуване и развитие, казва общинският съветник Траян Тотев.