С около половин стотинка ще поскъпне токът от 1 юли ако се приемат предложенията на "Електроразпределение Север" и "Енерго-Про продажби" за нови цени за следващия регулаторен период от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 година. Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията за нови цени на енергийните дружества, които тепърва ще бъдат разглеждани и утвърждавани. От тях става ясно, че дружествата от групата на "Енерго-Про" искат най-скромни увеличения, докато другите ЕРП-та настояват някои тарифи да се покачат с 30-35 и дори 120%.
"Електроразпределение Север" иска от КЕВР да одобри поскъпване на мрежовите услуги със 7,85%. Ако регулаторът приеме предложението без възражения, това ще означава увеличение на цената с 0,483 стотинки на киловат, което с ДДС-то, което прибира държавата, става 0,6 стотинки.
Корекциите са съобразени с инфлационния индекс, цената за закупуване на електрическа енергия за покриване на технологичните разходи от Българската независима енергийна борса, инвестиционната програма и разходите, предизвикани от промените в потреблението.
"Енерго-Про Продажби" предлага цената на дневната енергия да остане без промяна на ниво 0,13933 лв./квтч. За нощната енергия се иска поскъпване с 2,08%, което ще увеличи крайната цена на киловат с 0,13 стотинки.