Граничният контролно-пропускателен пункт Крушари-Добромир – Румъния, ще бъде официално открит утре, съобщават от областната управа в Добрич. На събитието ще присъстват директорът на Главна дирекция „Гранична полиция" главен комисар Светлан Кичиков и областният управител Красимир Кирилов.

Със свое решение от 14 ноември 2018 г. Министерският съвет реши контролно-пропускателният пункт да бъде въведен в експлоатация. Откриването му е в изпълнение на подписаното през 2012 г. междуправителствено споразумение с Румъния за откриване на две нови ГКПП-та между двете държави в точките Кайнарджа-Липница и Крушари-Добромир.

Работното време е от 8 до 20 ч., ограничение за международен превоз на хора и стоки до лимита на общо тегло 3.5 тона. Шосейният граничен преход е изграден на румънска територия, като са предвидени съоръжения за гранични проверки както от румънските, така и от българските гранични полицейски органи – т.е. предвижда се да има само едно спиране.